Afskrivning

Afskrivningsregler for solceller er ikke længere gældende for nye solcelleanlæg monteret efter 20. december 2012.

Produktionen fra et solcelleanlæg der er tilsluttet elnettet er principielt skattepligtig. Denne indkomst kan gøres op efter to metoder:

 • Den skematiske ordning
 • Opgørelse efter skatteordningens almindelige regler (virksomheds-skatteordningen)

Den skematiske ordning
Ved en bruttoindkomst på op til 7.000 kr. årligt er indtægten skattefri og ved en bruttoindkomst på over 7.000 kr. årligt medregnes 60 % af indkomsten over de 7.000 kr. til den skattemæssige indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag af indkomsten.

I praksis har den skematiske ordning ingen indflydelse på din skat, da en produktion over 7.000 kr. ikke vil være aktuel da solcelleanlægget normalt ikke producerer mere end hvad der er brug for. De 7.000 skattefrie kroner beregnes ud fra 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år og derefter intet.

60 % af den del der overstiger 7.000 kr. skal oplyses på selvangivelsen i rubrik 20, felt 250.

Servicefradrag
Anvendes den skematiske ordning, kan der med fordel drages nytte af servicefradraget, som er 15.000 kr. for enlige og 30.000 for ægtefæller. Skattefradraget er omkring 33 %, hvilket giver ca. 10.000 kr. tilbage i skat, hvis det fulde fradrag på 30.000 kr. anvendes. Fradraget kan benyttes af dem der får monteret et solcelleanlæg på deres hjem. Fradraget kan alene opnås på arbejdslønnen, både for montage/installering og nettilslutningen der skal udføres af aut. el-installatør.

Opgørelse efter skatteordningens almindelige regler (virksomhedsskatteordningen)
Ved valg af virksomhedsskatteordningen er det muligt bl.a. at afskrive solcelleanlægget på skattebilletten. Hovedpunkterne i ordningen er:

 • Regnskab efter virksomhedsskatteordningens regler.
 • Den udvidede selvangivelse skal udfyldes.
 • Årsproduktionen fra solcelleanlægget skal lægges til den personlige indkomst og er AM-bidragspligtig. Denne indkomst beregnes ved at gange det antal kWh produceret på et helt år med de gældende tariffer, som er 60 øre de første 10 år og 40 øre de efterfølgende 10 år. Skatteværdien svarer til den marginale trækprocent (57 % ved topskat og 43 % ved almindelig skat). Elproduktionen aflæses på vekselretteren.
 • Omkostninger i forbindelse med anlæggets drift trækkes fra indkomsten. Disse omkostninger er afskrivninger og andet vedrørende anlægget, f.eks. revisor og vedligehold. Dette giver typisk et underskud i resultatet mens der afskrives.
 • Der kan afskrives med 25 % om året efter saldometoden - 25 % af restværdien hvert år.
 • Solcelleanlægget skal ikke være integreret i bygningen men skal være monteret på montagestativ på taget eller på jorden. Hvis solcellepanelerne integreres i taget, bliver disse beregnet som værende en integreret del af ejendommen, og der kan afskrives lineært med 4 %.
 • Renteudgifter til evt. lån kan trækkes fra på selvangivelsen (rubrik 117, felt 488).
 • Sælges huset ophører anvendelsen af skatteordningens almindelige regler og der skal foretages en avanceopgørelse. Solcelleanlægget skal vurderes separat fra boligen og eventuel merværdi skal beskattes som kapitalindkomst.
 • Det skattemæssige underskud anføres i rubrik 112, felt 435 på den udvidede selvangivelse og overskuddet anføres i rubrik 111, felt 221.

Forudstående er afgivet uden ansvar, hvorfor Solia International ApS anbefaler at en revsior eller anden professionel rådgiver konsulteres inden der tages en afgørelse vedr. virksomhedsskatteordningen. Det er ikke et krav at en revisor udarbejder regnskab og udfylder den udvidede selvangivelse.

Afskrivning af solcelleanlæg på SKAT's hjemmeside kan læses her.

Solcellekort


5,51 MW

Som en af landets førende solcelle leverandører, vil vi gerne vise dig hvor mange, og hvor vores solcelleanlæg ligger her i Danmark. Nye anlæg bliver føjet til regelmæssigt.

Solcellekort

Nyheder


Vi holder ferielukket i perioden 22.12.2014 til og med 04.01.2015. Kontoret åbner igen mandag d. 5. januar kl. 08:00.

Nyheder

Find din lokale fagmand


Ønsker du at købe et Solia solcelleanlæg eller ønsker du at blive kontaktet af en forhandler, kan du på vores forhandlerside få en oversigt over forhandlere af Solias solceller.

Forhandlere

Downloads


Her finder du alle vores dokumenter vedr.:

 • Datablade
 • Certifikater
 • Brugervejledninger
 • Dokumentation m.m.
Downloads